luni, 16 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 4242 ha
Intravilan: 421,24 ha
Extravilan: 3820,76 ha
Nr. gradinite: 3
Nr. scoli: 3
Numele localitatilor aflate in administratie:
Stroeşti, Cireşu, Dianu, Obroceşti, Pojogi, Cerna
Asezarea geografica:
Comuna Stroeşti este aşezată în partea centrală şi nord-vestică a judeţului Vâlcea
Comuna este situată la 76 km distanţă de Municipiul Râmnicu Vâlcea, 15 km distanţă de Horezu şi 15 km distanţă de Berbeşti
Mai precis, este situată în partea central-vestică a judeţului, în Subcarpaţii Olteniei, la poalele de vest ale Măgurii Slătioarei, pe valea Râului Cerna.
Activitati specifice zonei:
Creşterea animalelor
Pomicultură
Activitati economice principale:
Prepararea ţuicii - firmă de Italcool Pojogi-Cerna
Agricultură
Obiective turistice:
"Sirurile de la Stroeşti şi Slătioara"
Biserica Sfântul Nicolae - sat Pojogi-Cerna
Biserica: "Intrarea în Biserică a Maicii Domnului" - sat Cireşu
Evenimente locale:
Târg săptămânal - joia, în satul Stroeşti
Ziua eroilor (ziua localităţii) - 9 mai
Târguri anuale în satul Pojoga-Cerna - în 30 iunie şi 15 august
Facilitati oferite investitorilor:
Zonă bogată în fructe
Zonă favorabilă creşterii animalelor
Zonă agregate balast
Zonă turistică - Sirurile de la Stroeşti şi Slătioara (zona de deal)
Proiecte de investitii:
Reabilitare şcoală "Cpt. Marasanu" Stroeşti - în curs de execuţie
Amenajare teren fotbal Stroeşti
Alimentare cu apă în satele Obroceşti şi Dianu
Canalizare comuna Stroeşti
Proiect "Prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii"
Reabilitare Cămin Cultural Stroeşti